Teatre de moviment 4D
- Aug 04, 2016 -

Cine 4D moviment – 3D cinema es refereix, es basa en 3D cinema, amb l'audiència que envolta una varietat d'efectes especials i seient dinàmica professional. Efectes ambientals generalment es refereix a llamp simulació simulació/neu/pluja gota de simulació/simulació/fum/bombolla analògic vibració calenta simulació/Jet/esprai/gotes/esprai/escombrat de la cama / des ainsliaea fragrans campió/eryin/vent, un de tants. Desenvolupat una forma única de l'actuació, això és el teatre de ciutat 4D molt popular. 4D és el producte del teatre pel lícules i efectes especials. A més d'imatges visuals estèreo, espectacles també pot simular un llamp, fum, neu, olor i altres fenòmens naturals, la caiguda de l'audiència pot produir seients, vibració, vent, esprai d'aigua, escombrar els moviments de cames. Aquests efectes especials combinada amb imatges estereoscòpiques i parcel, en l'experiència Visual i física per portar noves diversions a l'audiència, és una immersió, emocionants.

Related Products